Громадська організація

Центр розвитку соціального бізнесу «Ініціатива»

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ СТАЛОЇ МЕРЕЖІ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ.

Генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва Володимир Степаненко 20 травня 2016 року зустрівся з делегацією викладачів та ініціативної групи, під керівництвом директора Енергодарського інституту державного та муніципального управління ім. Р.Г.Хеноха, кандидата технічних наук Юрія Нечипоренко. Метою проведення перемовин з керівництвом ВИШу було створення нової інституції підтримки малого бізнесу – академічного бізнес-інкубатору, шляхів інтеграції науки і бізнесу на базі інституту у місті Енергодарі. Енергодар — місто обласного значення в Запорізькій області. Розташоване на лівому березі Каховського водосховища (в Нижньому Придніпров’ї), у 120 км від обласного центру Запоріжжя, площа території міста — 63,5 кв.км., кількість населення – 55,8 тис. чол. Ця зустріч є продовженням напрямку підтримки, порушеного на форумі «Партнерство бізнесу і влади – запорука збалансованого розвитку м. Енергодара». Цей форум відбувся за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», що впроваджує Федерація канадських муніципалітетів .

У процесі обговорення були розглянуті наступні питання:
– Напрями формування сприятливого бізнес-клімату в місті
– Інструменти підтримки малого і середнього бізнесу у місті Енергодарі, реалізація спільного проекту створення академічного бізнес-інкубатору при цьому закладі, джерела можливого фінансування проекту творення нового бізнес-інкубатору, у тому числі за рахунок коштів міжнародного донору
– Обговорення Стратегії розвитку міста Енергодара
Директор ЕІДМУ, кандидат технічних наук Юрій Нечипоренко та завідувачка кафедрою менеджменту та економіки Уляна Коробчук активно відгукнулися на пропозицію щодо створення при вищому закладі нового академічного бізнес-інкубатору. Разом прийшли до висновку, що у першій половині 2017 року на базі ЕІДМУ буде відкрито нову інституцію, методологічну допомогу у цієї роботі буде надано Регіональним фондом підтримки підприємництва в Запорізькій області.
Бізнес-інкубатор – це інструмент підтримки малого бізнесу, на ранній стадії його діяльності, шляхом надання в оренду обладнаних приміщень і надання консультаційних, бухгалтерських, юридичних та інших послуг. Основними цілями бізнес-інкубатору є: прискорення створення нових малих підприємств, підвищення їх життєстійкості, стійкості та конкурентоспроможності; полегшення доступу до різного роду ресурсів; активізація інноваційної діяльності: створення нових виробництв з метою створення нових робочих місць; формування стандартів професійного бізнесу серед підприємців малого бізнесу; поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. В сучасній економіці немає альтернативи інноваційному устрою, що вимагає грамотне і швидке впровадження досягнень науки і техніки в бізнес. При цьому, у світовій практиці, бізнес-інкубатори відіграють одну з найважливіших ролей – вони допомагають створенню і розвитку малих, і, як правило, інноваційних підприємств. Ця функція стає все більш важливою, оскільки з часом вихід на ринок нових підприємств стає дедалі складнішим, в першу чергу, через зростаючу конкуренцію. Завдання бізнес-інкубатора – виявити цікаву бізнес-ідею, допомогти їй перетворитися на бізнес-проект, сприяти випуску продукції і послуг, допомогти вийти з ними на ринок.
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г.Хеноха ” – вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації. Навчальні заняття проводяться професорами, доцентами Енергодарського інституту , висококваліфікованими фахівцями Енергодару і регіону, які мають значний досвід науково – методичної, викладацької та практичної діяльності. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання громадських політичних та релігійних організацій. У складі інституту працюють п’ять кафедр: кафедра програмування та інформаційних технологій, кафедра менеджменту, кафедра соціології і соціальної роботи; кафедра економіки, кафедра правознавства. Для студентів є: комфортабельний навчальний корпус; комп’ютерні кабінети, які обладнані сучасною обчислювальною технікою; комп’ютери інституту об’єднані в єдину мережу та мають вільний безкоштовний доступ до Інтернет; бібліотека; читальна зала; спеціалізовані лабораторії.